Gửi tin nhắn
Nhà
Trang chủ
>

China Qingdao Future Medical Technology Co., Ltd. chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Yirdoc

 

Thỏa thuận người dùng và Chính sách bảo mật

 

Ngày có hiệu lực: 2019-12-04

 

yirdoc là một sản phẩm ứng dụng di động được cung cấp bởi Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd.

Tên sản phẩm: yirdoc

Danh mục sản phẩm: Ứng dụng di động

Nếu bạn quyết định sử dụng các dịch vụ do Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. cung cấp, thì thỏa thuận này được sử dụng để thông báo cho Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. cách thức công ty thu thập, sử dụng và tiết lộ quyền riêng tư của người dùng.

 

Bằng cách chọn sử dụng các dịch vụ do Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. cung cấp, bạn đồng ý thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này.Thông tin cá nhân do Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ.Trừ khi có quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai khác.

 

Trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa với các điều khoản và điều kiện của Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. và có thể được truy cập trong ứng dụng yirdoc.

 

1.Thu thập thông tin

Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. thu thập một số hoặc tất cả thông tin do bạn cung cấp cho Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. và dữ liệu cho việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng.Tuy nhiên, Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo sẽ chủ yếu sử dụng dữ liệu được thu thập để cung cấp cho bạn các dịch vụ thỏa đáng và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

 

1.1 Thu thập Thông tin Kỹ thuật và Thiết bị

Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo có thể thu thập dữ liệu cần thiết cho việc sử dụng ứng dụng do Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo cung cấp để duy trì và phân tích các chức năng của ứng dụng cũng như cá nhân hóa nội dung của ứng dụng.

Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. tự động lấy một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, mã quốc gia, thời gian bắt đầu/dừng phiên theo múi giờ;IDFV, ngôn ngữ;trạng thái mạng (không dây, v.v.), loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt;nền tảng, phiên bản SDK, dấu thời gian;thông tin thiết bị kỹ thuật (chẳng hạn như kiểu và tên thiết bị, tên và phiên bản hệ điều hành, thông tin CPU, kích thước lưu trữ, kích thước màn hình, chương trình cơ sở, mã định danh khóa API phần mềm của ứng dụng, mã thông báo đẩy. Mặc dù thông tin này (chẳng hạn như IDFV, địa chỉ IP ) có thể nhận dạng duy nhất thiết bị của bạn, nó không nhận dạng cá nhân bạn. Một số luật (chẳng hạn như Hoa Kỳ) có thể xử lý thông tin nhận dạng duy nhất thiết bị của bạn dưới dạng thông tin cá nhân.

 

 

2.Cách sử dụng thông tin đã thu thập Sử dụng dữ liệu đã thu thập cho một số hoặc tất cả các mục đích sau:

-Cung cấp và duy trì dịch vụ

-Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd.

-Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. khi bạn chọn

-Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

-Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị cho Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo để cải thiện dịch vụ

-Giám sát việc sử dụng các dịch vụ

-Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các sự cố kỹ thuật

Khi bạn truy cập dịch vụ thông qua thiết bị di động, Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành của Thiết bị di động, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác ("Dữ liệu Sử dụng").

 

3.Lưu trữ thông tin

 

3.1 Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd., nhưng hãy nhớ rằng không

thước đo ecurity là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng.Mặc dù Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng điều đó không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của chúng.

 

3.2 Truyền dữ liệu

Thông tin của bạn (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) có thể được chuyển đến các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ và luật bảo vệ dữ liệu của các máy tính này có thể khác với luật bảo vệ dữ liệu của các máy tính này.

Bằng cách đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này và gửi thông tin đó, bạn đồng ý với việc chuyển giao này.

 

3.3 Tiết lộ dữ liệu

yirdoc có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn một cách thiện chí, tin rằng hành động đó là cần thiết:

 

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của ứng dụng yirdoc

Để ngăn chặn hoặc điều tra những hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ

Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc cộng đồng

Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

 

3.4 Nhà cung cấp dịch vụ

Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo có thể thuê các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ các dịch vụ do Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo ("Nhà cung cấp Dịch vụ") cung cấp.Các bên thứ ba có thể đại diện cho Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. để cung cấp dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan hoặc hỗ trợ Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. trong việc phân tích cách sử dụng dịch vụ.Các bên thứ ba chỉ có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt cho Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. để thực hiện các nhiệm vụ này và có nghĩa vụ không sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

3.5 Liên kết đến các trang web khác

Ứng dụng yirdoc có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó.Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo thực sự khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.Qingdao Future Mobile Medical Technology Co., Ltd. không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

 

4.Xóa thông tin

Khi thông tin không còn cần thiết, Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để xóa thông tin đó nhằm bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép.Nếu nội dung do người dùng tải lên bị nghi ngờ chứa nội dung không mong muốn, chẳng hạn như nội dung màu vàng hoặc bạo lực, Công ty TNHH Công nghệ Y tế Di động Tương lai Thanh Đảo có quyền xóa nội dung đó và người dùng có thể báo cáo nội dung đó trong mô-đun khám phá.

 

5.Bảo vệ thông tin

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. đã triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo tính bảo mật, an ninh và tính toàn vẹn của thông tin được thu thập, đồng thời ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trái phép thông tin vi phạm chính sách quyền riêng tư này.Mặc dù Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. đã nỗ lực hợp lý để bảo mật thông tin của bạn trong khi Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. duy trì, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn.

 

6.Thu thập thông tin liên quan đến trẻ em

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên.Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi, bạn nên được sự đồng ý của người giám hộ trước khi sử dụng các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.Nếu bạn là trẻ vị thành niên trên 14 nhưng dưới 18 tuổi, bạn nên được sự đồng ý của chính mình hoặc người giám hộ của mình trước khi sử dụng các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.Nếu Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. biết rằng họ đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi, Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa thông tin đó càng sớm càng tốt .Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

7.Công nghệ cookie

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi các hoạt động trên các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. và giữ lại một số thông tin nhất định.Cookie là các tệp chứa một lượng nhỏ dữ liệu và có thể chứa các số nhận dạng duy nhất ẩn danh.Cookie được gửi từ trang web đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn.Các công nghệ theo dõi khác như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh cũng được sử dụng để thu thập và theo dõi thông tin, đồng thời cải thiện và phân tích các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi.Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần nhất định trong các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

Ví dụ về cookie được sử dụng bởi Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

Cookie phiên: Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sử dụng cookie phiên để vận hành các dịch vụ của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.

 

Cookie tùy chọn: Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sử dụng cookie tùy chọn để ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt khác nhau của bạn.

 

Cookie bảo mật: Vì lý do bảo mật, Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sử dụng cookie bảo mật.

 

8. Điều khoản dịch vụ của bên thứ ba

 

9. Phân tích thống kê

Các sản phẩm của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sử dụng số liệu thống kê của bên thứ ba và bạn cần đồng ý với chính sách bảo mật do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp;Chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được liên kết với ứng dụng được sử dụng

 

10.Lối ra

Theo chính sách bảo mật này, bạn có thể gỡ cài đặt tất cả các ứng dụng khỏi mỗi thiết bị của mình và ngừng sử dụng trang web này, do đó chọn không bao giờ tham gia vào việc thu thập thông tin cá nhân của bạn trong tương lai.

 

11.Ủng hộ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd.: Qua thư: yirdoc@yirdoc.com Qua liên kết: Qua điện thoại:

 

12.Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. theo thời gian.Qingdao Future Mobile Healthcare Technology Co., Ltd. sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này.Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào.Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

 

Kết thúc.