Gửi tin nhắn
Nhà
Trang chủ
>

Công nghệ của chúng tôi

Công nghệ cốt lõi

 

Buồng khí dung hai van (TVAC)

Sử dụng công nghệ của "Hai...Valve Aerosol ChAmber", aerosol được niêm phong bên trong mạch hô hấp để giảm thiểu sự phân tán aerosol và cải thiện TDD.

 

Chốt khóa

Kết hợp thuốc và thiết bịn 

 

Cách tiếp cận hướng bệnh nhân-Yirdoc cung cấp các giải pháp tính đến mô hình hô hấp của bệnh nhân và các đặc điểm của thuốc ví dụ như nồng độ, độ nhớt,vv để đạt được việc sinh ra mục tiêu và thời gian điều trị ngắn hơn.

 

   

 

 

AIOT

 Thuốc-Thiết Bị-Kỹ Thuật Số

 

 

 

 

 

Hệ thống kỹ thuật số  

 

Nền tảng thử nghiệm lâm sàng thích ứng cho thuốc hít

 

● Sử dụng thuốc đúng giờ - Tuân thủ sử dụng thuốc khí dung


Kiểm soát liều lượng thuốc thích hợp - Kiểm soát liều lượng/thời lượng máy phun sương


● Sử dụng thuốc đúng cách - có hướng dẫn và phản hồi về kỹ thuật hít đúng cách


● Sử dụng thuốc an toàn - có phản hồi về bất kỳ tác dụng phụ nào


● Sử dụng thuốc hiệu quả - phản hồi thời gian thực về hiệu quả điều trị


● Thuốc tại nhà - Quản lý và theo dõi thuốc tại nhà