Gửi tin nhắn
aboutus
Kiểm soát chất lượng

Trở thành đại lý

 

Giúp khách hàng của bạn một giải pháp điều trị hô hấp mà họ cần.Tham gia mạng lưới đại lý ủy quyền của Yirdoc, được hỗ trợ bởi sản phẩm Yirdoc và hỗ trợ bán hàng.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi với khu vực liên hệ và đại diện dự kiến ​​của bạn.Nếu có bất kỳ cơ hội hiện tại nào trong khu vực của bạn, đại diện Bán hàng thích hợp sẽ sớm liên hệ lại với bạn.

 

Qingdao Future Medical Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Chi tiết liên lạc